Deusto centro de idiomas Cambridge english exam preparation centre
tu academia de inglés Leioa
Calendario Escolapios

COLEGIO ESCOLAPIOS
2019-2020

 
1º Trimestre
 
Comienzo
 
Finalización
 
Festivos
 
 
 
LUNES-VIERNES
 
 
 
 
Viernes 27 septiembre
 
 
 
 
Viernes 20 diciembre
 
 
 
VIERNES 1 NOVIEMBRE; VIERNES 6 DICIEMBRE
 
MARTES-JUEVES
 
 
Martes 1 octubre
 
 
Jueves 19 diciembre
 
 
 
NINGUNO
LUNES-MARTES-JUEVES
 
 
Lunes 30 septiembre
 
 
Jueves 19 diciembre
 
 
 
NINGUNO
 
 LUNES-JUEVES-VIERNES 
 
Viernes 27 septiembre
 
Viernes  20 diciembre
 
 
VIERNES 1 NOVIEMBRE; VIERNES 6 DICIEMBRE
 
 
     
 
 
 
 
 
 
2º Trimestre
 
Comienzo
 
Finalización
 
Festivos
 
 
LUNES-VIERNES
 
Viernes 10 enero
 
Viernes 3 abril
 
 LUNES 24 FEBRERO; VIERNES  20 MARZO
 
 
MARTES-JUEVES
 
Jueves 9 enero
 
Jueves 2 abril
 
MARTES 25 FEBRERO; JUEVES 19 MARZO
 
 
LUNES-MARTES-JUEVES
 
Jueves  9 enero
 
Jueves 2 abril
LUNES 24 FEBRERO; MARTES 25 FEBRERO; JUEVES 19 MARZO
 
LUNES-JUEVES-VIERNES
 
Jueves  10 enero
 
Viernes 3 abril
 
 LUNES 24 FEBRERO;JUEVES 19 MARZO;
 VIERNES 20 MARZO
 
 
 
     
 
 
 
 
 
3º Trimestre
 
Comienzo
 
Finalización
 
Festivos
 
 
LUNES-VIERNES
 
Lunes 20 abril
 
Lunes 8 junio
 
VIERNES 1 MAYO
 
 
MARTES-JUEVES
 
Martes 21 abril
 
Martes 2 junio
 
NINGUNO
 
 
LUNES-MARTES-JUEVES
 
Lunes 20 abril
 
Martes 2 junio
 
NINGUNO
 
 
LUNES-JUEVES-VIERNES
 
Lunes 20 abril
 
Viernes 5 junio
 
VIERNES 1 MAYO